Aoshanwan Seaside Town -

Qingdao, China

Client:

Ruihe Estate Development Co Ltd (Qingdao)